Aplikace Dust Stop Product

Ačkoliv produkty Dust Stop® jsou často používány jako prostředky pro kontrolu silničního prachu; také se ukázaly jako velmi účinné při zajišťování potlačení prachu a eroze na řadě dalších povrchů, jakož i v řadě dalších aplikací pro regulaci prachu.

Tato část se zabývá obecnou osnovou pro aplikaci všech produktů Dust Stop®. Podrobný aplikační protokol vám poskytne váš zástupce Cypher - společnost VIVO consult s.r.o.

Zatímco produkty Dust Stop® jsou často používány jako prostředky pro kontrolu prašnosti silnic a cest, také se ukázaly jako velmi účinné při redukci prachu a eroze na řadě dalších povrchů, jakož i v řadě dalších aplikací pro kontrolu prachu. Aplikační protokoly jsou k dispozici, aby vyhovovaly všem alternativním aplikacím pro redukci prachu. V následujících odstavcích je nastíněno správné použití produktů Dust Stop® na nezpevněných silnicích za účelem kontroly prachu ze silnic.

Pro topickou (povrchovou) aplikaci Dust Stop® je nutný kropicí vůz, kde se do předem nadávkovaného objemu vody přidá přesné množství koncentrátu Dust Stop®. Všechny aplikace a míry ředění jsou založeny na průměrných nebo typických situacích. Vzhledem k různým podmínkám však budete možná muset změnit aplikační dávky a použité postupy na základě parametrů Vašich silnic. Před aplikací Dust Stop® se poraďte s místním zástupcem společnosti Cypher, abyste se ujistili, že produkt bude řádně aplikován, aby vyhovoval vašim požadavkům na kontrolu prachu.

U povrchových aplikací by provoz na silnici měl zůstat po aplikaci produktu po nějakou dobu uzavřen. Doba bude záviset na počasí a půdních podmínkách. Při teplém počasí je vhodné nechat produkt na silnici přibližně jednu až dvě hodiny před obnovením provozu. Při chladnějším, nebo deštivém počasí je třeba tuto dobu prodloužit, než dojde k zaschnutí povrchu. Pokud je to možné, aplikujte produkt najednou na jeden pruh, takže není třeba zastavovat provoz. Jakmile je povrch suchý, může být pruh silnice otevřený zpět do provozu a práce mohou probíhat na druhém pruhu silnice. Optimální však je provádět ošetření silnice v celé ploše najednou.

2