Dust Stop Liquid Concentrate

Vysoce koncentrovaná, přesto nízká viskozita a ekologická forma Dust Stop® Liquid Concentrate poskytuje vynikající vlastnosti pro kontrolu prachu. DSLC je velmi snadno mísitelný a aplikovatelný.

Vysoce koncentrovaný, přesto nízko viskózní a ekologický roztok Dust Stop® Liquid Concentrate, který je velmi snadno mísitelný a aplikovatelný, poskytuje vynikající produkt pro redukci prachu. Výrobek proniká i do těch nejtvrdších zhutněných materiálů a je schopen odolat i těm nejtěžším hmotnostem, které se vyskytují v prostředích důlní těžby po celém světě. Dust Stop® Liquid Concentrate má extrémně dlouhotrvající výsledky v mnoha aplikacích s velkou frekvencí provozu. Mnohem delší účinek pak má v aplikacích na výsypkách, skrývkách a protierozních opatřeních. Vysoce koncentrovaná receptura produktu umožňuje Dust Stop® Liquid Concentrate před aplikací smísit s několika částmi vody, což snižuje drahé náklady na dopravu. DSLC se spoléhá na vysoce flexibilní film, který se po nástřiku vytváří. Díky tomu bez poškození odolává i silnému dopravnímu zatížení pohybujících se mechanismů po ošetřených silnicích.

Dust Stop® Liquid Concentrate se před aplikací smíchá s vodou. Jakmile je produkt jednou smíchán, nebude se oddělovat. Může být tedy před aplikací předem smíchán na centrálním místě a poté transportován do místa aplikace. Protože roztok DSLC nezvyšuje viskozitu, je možné Dust Stop® Liquid Concentrate aplikovat prakticky jakýmkoliv kropicím vozem, nebo nádrží s čerpadlem. Jakmile se produkt usadí na silnici nebo v půdě, vytvoří tvrdou bezprašnou bariéru, která poskytuje vynikající vlastnosti. Jednou z vlastností koncentrátu Dust Stop® Liquid, který se zákazníkům líbí nejvíce, je to, že jakmile se vytvrdí na silnici, stane se produkt nerozpustným. Poskytuje pak extrémně dlouho trvající výsledky redukce prachu. Odolává přitom i dešťovým podmínkám.

Dust Stop® Liquid Concentrate po vytvrzení zachová přirozený vzhled silnice, proto po vysušení, většina zákazníků ani neví, že byl aplikován nějaký produkt pro redukci prachu, dokud neuvidí bezprašnost povrchu! Aplikační dávky mohou být přizpůsobeny na míru změnou poměru ředění produktu tak, aby vyhovovala potřebám jakéhokoli specifického projektu řízení prachu nebo eroze. Těžší aplikace tekutého koncentrátu Dust Stop® zajistí nejen dlouhodobé výsledky kontroly prachu, ale poskytnou také některé vlastnosti pro stabilizaci půdy. Protože produkt není korozivní, nepoškodí vozidla používající ošetřené silnice ani zařízení použitá k jeho aplikaci.

Výhody

  • Ekologická alternativa pro regulaci prachu na silně frekventovaných silnicích.
  • Dlouhá trvanlivost, vysoká pevnost v tahu vytvrzeného filmu umožňuje trvanlivost i při vyšších hmotnostech a objemech provozu.
  • Snížená údržba vozovky - minimalizuje ztrátu jemného podílu a nutnost obnovy povrchu novými vrstvami.
  • Šetří obrovské množství vody pro klienty v těžebním a jiném průmyslu, kteří používají pouze vodu, jako postřik pro potlačení prachu.
  • Snadno se nanáší a je nekorozivní, takže nepoškozuje kropící vozy ani jiná zařízení pro údržbu silnic, jako jsou grejdry, nebo válce.
  • Povrchově aktivní látky v DSLC mu umožňují proniknout do silně zhutněných zemin, což vede k dlouhodobějším výsledkům.
  • Zvyšuje CBR (California Bearing Ratio) ošetřené silnice, což má za následek stabilnější jízdní plochu.
  • Snižuje valivý odpor na důlních cestách a poskytuje silnicím vyšší efektivitu přepravních prostředků s nižší spotřebou pohonných hmot.
  • Vhodný pro širokou škálu aplikací, včetně dopravních cest, vedlejších silnic, hromad sypkých materiálů, skrývek, železničních a nákladních vozů pro sypké materiály a dalších aplikací pro redukci eroze.
  • Dust Stop® je smíchán s vodou a aplikován lokálně na vozovku nebo půdu, nebo je lehce zamíchán do několika málo centimetrů povrchu pro dlouhodobější výsledky a větší stabilitu na silnici. Jakmile film na silnici zaschne, poskytuje trvalé výsledky redukce prachu spojením všech půdních materiálů dohromady. Další informace o použití funkce Dust Stop a procesu podávání žádosti naleznete zde.

FAQ

2