Protiprašné nástřiky

Produkt VIVO NODUST je vodě rozpustný přípravek, který se používá k nástřiku na plochy s podílem prachových částic. Po nástřiku vytvoří porézní vrstvu, která brání úniku prachu z povrchu. Aplikace VIVO NODUST jsou vhodné na nezpevněné plochy, skládky sypkých materiálů, úložiště popílků, prašné komunikace, protierozní nástřiky ploch, hydroosevy a na další problematická místa.

VIVO NODUST - biologicky odbouratelné řešení

VIVO NODUST se dodává buď v práškové formě, nebo již naředěný jako kapalina. Jedná se o 100% biologicky odbouratelný netoxický materiál, který je vysoce odolný proti rozkladu UV zářením. Po aplikaci na povrchy je aktivní i po 6 měsících. Aplikuje se pomocí běžných postřikovacích cisteren, jeho minimální životnost je 3 roky a dodává se v pytlích 25 lb. Jedná se o nehořlavý a ohnivzdorný produkt, který je citlivý k životnímu prostředí. VIVO NODUST byl vyvinut z potravinářských zdrojů.

Žijte zdravě s VIVO consult

Planeta Země je denně zatěžována chemikáliemi a nečistotami. Ve VIVO consult hledáme řešení, která našim klientům pomohou v podnikání a zároveň jsou ohleduplná k životnímu prostředí. Pojďme společně najít řešení i pro vaše podnikání.

2